Informacje o organizacji


Informacje o koordynatorze

Osoba odpowiedzialna za koordynacje projektu


Informacje o projekcie

Kosztorys

Wypisz potrzebne komponenty do Twojego scenariusza. Pamietaj, że na projekt masz łącznie 2000zł (po 1000zł na pudełko). Oba pudełka muszą być identyczne.

Suma